Skip to content
Home » Cv.Dr. Nica-Badea Delia

Cv.Dr. Nica-Badea Delia

Conf. univ. dr. Nica-Badea Delia

NFORMAŢII PERSONALENica-Badea Delia
Mun. Târgu-Jiu, 210132, Jud. Gorj, România
 +40771646221
 nicabadeadelia@yahoo.com
Naţionalitatea: RomânăData naşterii: 19.01.1974
Sexul: Feminin
 
LOCUL DE MUNCA VIZAT
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
16.02.2018 – prezent                         16.02.2009-16.02.2018                                  16.02.2008-16.02.2009                        01.12. 2003-16.02. 2009                   01.09.1997 – 31.08.2003  Conferențiar universitar doctorUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu JiuFacultatea de Științe Medicale și ComportamentaleBulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, Româniawww.utgjiu.ro Activităţi de predare şi seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și doping, Metodologia cercetării științificeElaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice şi cărţi de specialitateCercetare ştiinţifică prin proiecte Lector universitar doctorUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu JiuFacultatea de Științe Tehnice, Medicale și ComportamentaleBulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, Româniawww.utgjiu.ro Activităţi de predare şi seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și dopingElaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice şi cărţi de specialitateCercetare ştiinţifică prin proiecte Lector universitar doctor (asociat)Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu JiuFacultatea de Științe Tehnice, Medicale și ComportamentaleBulevardul Republicii, Nr. 1, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, Româniawww.utgjiu.ro Activităţi de predare şi seminarizare pentru disciplinele: Biochimie, Biofizică, Nutriție și dietetică, Nutriție și dopingElaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice şi cărţi de specialitateCercetare ştiinţifică prin proiecte Funcționar public/inspectorOficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului GorjStr. Victoriei, Nr. 2-4, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, RomâniaControlul calitativ al produselor și serviciilor ProfesorȘcoala Generală ,,Constantin Săvoiu” Târgu-JiuGr. Şc. Ind. Mat. de Construcţii din Târgu-JiuŞcoala Gen. Curpen, Com. StăneştiPredare-învățare 
 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
A.       Educație   01.10.2011- 30.09.2013     01.10. 2009-30.09.2011     01.10.2000-30.09.2004     01.10.1992-30.09.1997                     15.09.1988- 15.09.1992   B.       Formare profesională                                      2015                                            2015                                            2015                                         17-26.09.2014.                                                 04-13.09.2013                      01.01.2011-31.12.2012                                                  2008                                                  2005                                                  2005                                                2000        Diplomă de masterMaster în Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământUniversitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu, RomâniaFacultatea de Administraţie Publică şi Ştiinţe Politice ComparateEQF 7  Diplomă de masterMaster în Științele NutrițieiUniversitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, RomâniaFacultatea de Biologie şi GeologieEQF 7 Diplomă de doctor Științe exacte/ChimieDoctor în chimieUniversitatea din Bucureşti, RomâniaFacultatea de ChimieEFQ 8  Diplomă de licență în Chimie și FizicăLicențiat în Chimie și FizicăUniversitatea din Bucureşti, RomâniaFacultatea de ChimieEFQ 6  Diplomă de bacalaureat, AtestatDomeniul: Finanţe, contabilitateLiceul Economic, Administrativ şi de Servicii dinTârgu-JiuEFQ 4  
 
  Manager de resurse umaneConsilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane, coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane, coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane, coordonarea personalului din departamentul de resurse umane, elaborarea strategiei de resurse umane, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei, organizarea activităţii departamentului de resurse umane, reprezentarea compartimentului de resurse umane.Curs managementul resurselor umane, POSDRU/155/1.2/S/139950, MECS, București 2015. FormatorPregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare;  aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare; organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare.Curs de formare profesională a adulților, competențe Formator, cod COR 242401, Centrul de Formare Profesională PAIDEA, MMFPSPV și MEC, 2015. TrainingCurs de instruire pentru utilizarea aparaturii din laboratorul de cercetare în domeniul chimie, 2015, în cadrul proiectului DEZVOLTAREA UNUI CENTRU REGIONAL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ENERGETICE DURABILE – RESENERG.Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 Număr contract: 428/21.12.2012 cod SMIS – CSNR 895/13843 Beneficiar: Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – Facultatea de Inginerie. Mobilităţi Erasmus        Activitate de formare la Universitatea Eschizehir, Turcia.  Mobilităţi ErasmusActivitate de predare la Universitatea Abant Izzet Baysal, Bolu,Turcia. Program de formareProgramul de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul la Distanță – ID, proiect POSDRU/86/1.2/S/60720.Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială din Satu Mare și TUV Austria Romania. Manager în funcția publicăProgram de perfecționare: Managementul Performanţei în Funcţia Publică şi Integrare în Uniunea Europeană.Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Institutul Național de Administrație, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală Craiova. Curs de instruire,,Reguli de depozitare, expunere, etichetare și control al produselor agroalimentare ecologice din Romania”, Proiectul ,,Sprijinirea serviciilor din agricultură”.MAPDR și Banca Mondială, Sub proiectul nr. 1895 ,,Activităţi suport pentru identificarea, certificarea, promovarea şi valorificarea produselor ecologice româneşti”, ECO FOCUS, Bucureşti. Curs de formareManagementul Supravegherii Pieţei: securitatea Electrica, Compatibilitatea electromagnetica, securitatea jucăriilor, ceditul de consum, vânzarea la distanță a serviciilor financiare, asistență pentru ANPC, Proiect Phare  UE RO586.04.04.01.Guvernul Romaniei, Călimănești, Romania. Curs de formareFormare programatori de aplicații tehnico-economice pe microcalculatoare compatibile IBM-PC, MEN și ANCICentrul de pregătire în informatică – S.A.   
  
COMPETENΤE PERSONALE 
Limba maternăRomână
  
Alte limbi străine cunoscuteΙNΤELEGEREVORBIRESCRIERE
AscultareCitireParticipare la conversaţieDiscurs oral 
Limba englezăA1/A2A1/A2A1/A2 A1/A2A1/A2 
  
Limba franceză  A1/A2A1/A2A1/A2  A1/A2A1/A2
  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  –  B1/B2: Utilizator independent  –  C1/C2: Utilizator experimentatCadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicareComunicare, adaptare, colaborare, creativitate, dinamism, eficiență, abilități de comunicare dobândite din activitățile profesionale, educație și formare.
Competenţe organizaţionale/managerialeAnaliză, sinteză, diseminare, abilități etice de luare a deciziilor.Capacitate de a organiza şi coordona o echipă, capacitate de a crea si mentine un climat de muncă productiv şi nonconflictual.Director de departament an universitar 2010-2011.Director/responsabil în proiecte de cercetare.Membru în comisii de admitere, licenţă, disertaţie, de calitate prin evaluarea programelor de studii, promovare a universității.- competente în organizarea de manifestări ştiinţifice: membru în comitetele de organizare şi/sau ştiinţifice ale manifestărilor ştiinţifice ale facultăţii 2009-2019. 
Competenţe dobândite la locul de muncăCunoașterea proceselor de control al calității în învățământul superior. Evaluarea programelor de studii în calitate de membru al departamentului de audit inter al calității.
  
  
Competenţe digitaleAUTOEVALUARE
Procesarea informaţieiComunicareCreare de conţinutSecuritateRezolvarea de probleme
   Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 
 Niveluri: Utilizator elementar  –  Utilizator independent  –  Utilizator experimentatCompetențele digitale – Grilă de auto-evaluare
 Scrieţi denumirea certificatului.
  
Alte competenţe▪  Autor a trei cărți de poezii.▪  Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale:1.Societatea de Chimie din Romania.2.Societatea de Biochimie și Biologie Moleculară din Romania.3.3.Societatea Română de Biologie Celulară4.Ordinul Biologilor, Biochimiștilor și Chimiștilor din Sistemul Sanitar din România5.Asociaţia, Alianţa Internaţională Antidrog, Secțiunea regională Sud-Vest Oltenia.   6.Editorial board member: Public Science Framework Journal, American Institute of Science, ADER – Journal of Research and Innovation for Sustainable Society (JRISS). 
 Permis de conducereB  B
INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

1.Experienţă acumulată (inclusiv experienţă managerială) în proiecte de cercetare naţionale/internaţionale:

FuncţiaPerioadaContract de cercetare/ proiectSursa de finanţare
Director de proiect.2017-2018Proiect de cercetare: Studiul factorilor determinanți ai consumului de tutun, alcool și droguri: implicații sociale și profesionale,Contract de cercetare nr. 11501 din 06.12.2017; DCD 489C/ 22.12.2017, director de proiect (2017-2018).SC ARTEGO SA Tg-Jiu
Director de proiect.2017Proiect de cercetare: Alimentație sănătoasă, doping, performanță/ Conduita dopantă și comportamentul alimentar: factori de risc și prevenție, în obținerea performanței în sportul scolar și universitar.Grant de cercetare național: Universitatea, Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu în parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.Contract cercetare nr  9834   din 23.10.2017; DCD 488C 25.10. 2017. Acord parteneriat/colaborareCentrul Medical pentru  Sănatate Umană Tg-Jiu.
Responsabil – partener proiect2012-2014Proiect de cercetare: Evaluarea Stării de Sănătate a Studenţilor şi Promovarea Activităţilor Corporale pentru Creşterea Calităţii Vieţi.: Universitatea din Bucureşti în parteneriat cu Universitatea, Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu și alte universități din tară. Acord de parteneriat (13268/15.12.2012), (142/22.11.2012). Universitatea București    
Director de proiect2009-2010Proiect de cercetare: Studiu privind influenţa emisiilor poluante provenite de la Termocentrala Turceni asupra poluării cu metale grele a solului şi a plantelor din zonă.Contract de cercetare: nr. 456/21.06.2010 Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”; 976/07.09.2010 SC Complexul Energetic Turceni S.A.SC Complexul Energetic Turceni S.A.
Director de proiect20092010Proiect: Studiul privind modul de informare-implicare, prevenirea şi combaterea uzului şi abuzului de substanţe şi metode interzise.Contract de cercetare nr. 417C/13.10.2009 (9662/09.10.2009, Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”din Târgu-JiuSC ARTEGO SA Tg-Jiu
Membru. Proiect: Determinări moderne ale potenţialului bio-psiho-motric al studenţilor Universităţii,,Constantin Brâncuşi”  din Tg-Jiu în corelaţie cu indicii de sănătate.TP-E (TEMATICI PRIORITARE). Director de proiect: Prof. univ. dr. Bâcă Delia MonicaContract de cercetare nr. 443/16.12.2009,UCB
Membru2009Proiect: Atingerea stării de wellness prin diversificarea stimulilor la populaţia adultă. TP-E (TEMATICI PRIORITARE), Director de proiect: Prof. univ. dr. Bâcă Delia MonicaContract de cercetare nr. 444/16.12.2009.UCB
ResponsabilParteneriat DSP GORJ2012- 2015Creşterea accesului la serviciile de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România. Subcomponenta: Sănătate prin nutriție și mișcare.Document atestare nr. 2446 din 11.04.2012.Oferta de Grant KnRin/-2008/108643/20.02.2009, cofinanţat de Ministerul Sănătăţii din România.
Responsabil național Parteneriate internaționale 2014-2015Factori de risc și prevenție în utilizarea unor substanțe și produse dopante de către elevi și studenți.Programului RO01 – Asistență tehnică și Fondul Bilateral la Nivel Național. Măsura II: arii prioritare. Proiect depus și  evaluatFondul pentru Relații Bilaterale la Nivel Național, Granturilor SEE și Norvegiene 2009-2014,
Director proiectIRAS-MAPC Development of integrated investigation and treatment of cultural heritage and their use for reinserting into the cultural and tourist circuit works of acred art museums folk architecture Gorj-Curtisoara.Applied Research Projects, Code 3215.  Project Registration Code PN-II-PT-PCCA-2013-4-2145.Proiect depus și  evaluat.National  Partnerships – PCCA 2013

2. Premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice :

1. Cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute (7), capitole/ articole publicate în volume colective în edituri de prestigiu internaționale (2).

2. Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute: reviste cotate ISI Thompson (20); indexate BDI (23); publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate cu ISSN/ ISBN (10); în reviste de specialitate de circulaţie naţională în edituri recunoscute CNCSIS (12); prezentate și/sau publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale în edituri recunoscute (17).

3. Citări ale articolelor în reviste: 37 citări (Google Scholar, Scopus, Web of Sciences).

4. Elaborarea, depunerea și implementarea unor proiecte de cercetare științifică în calitate de director (4), responsabil (3), membru (1).

5. Editorial board member:

o         Chemistry Journal, (Public Science Framework Journal, American Institute of Science http://www.publicscienceframework.org/journal/editorialboard/cj.html

o         American Journal of Food Science and Health (Public Science Framework Journal, American Institute of Science) http://www.publicscienceframework.org/journal/editorialboard/ajfsh.html

o         Membru în Editorial Board al revistei Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Seria Mens Sana.

·          Recenzor ştiinţific: 

o         American Journal of Nutrition and Food Science, Public Science Framework American Institute of Science, (5 recenzii). American Journal of Nutrition and Food Science,

3. Publicații indexate în baze de date internaționale:

                A. Articole ISI :  20;

          A.1. În reviste internaționale (Italia, Franța, Bulgaria, Iran, Moldova, Olanda): 14;

                                          A.2. În reviste naționale: 6.

                B. Articole BDI : 26

          B.1. În reviste internaționale (Anglia-Cambridge, Ucraina): 3;

                                          B.2. În reviste naționale: 23.

                C. Cărți:

C.1. Edituri universitare: 6;

C.2. Edituri din țară: 1;

C.3. Edituri internaționale: 2.

                D. Articole publicate în baze de date internaționale la conferințe (reprezentative: Bologna-Italia 2017, Olsztynye Naklad – Polonia 2016, Ukraina 2012, Sibiu, Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Oradea, Târgu-Jiu): 26.

3.Alte menţiuni:

·          Coordonator activități de colaborare instituțională de interes educațional:

o         Protocol de colaborare cu Alianța Internațională Antidrog din România, Sucursala Regională Sud Vest Oltenia, 2015-prezent..

o         Protocol de colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Gorj, 2011-prezent.

o         Protocol de colaborare cu Muzeul ,,Alexandru Ştefulescu” din Târgu-Jiu pentru îmbunătăţirea activităţii didactice practice la disciplina Teoria restaurării a programului de studiu: ,,Pedagogia artelor plastice şi decorative” din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi”, Facultatea de Asistenţă Medicală, Arte şi Ştiinţe ale Educaţiei.  Coordonator: Protocol nr. 9445 din 30.10.2012.

o         Protocol de colaborare cu Biserica ,,Sfântul Mucenic Gheorghe” din Târgu-Jiu pentru îmbunătăţirea activităţii didactice practice la disciplina Teoria restaurării a programului de studiu: ,,Pedagogia artelor plastice şi decorative” din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi”, Facultatea de Asistenţă Medicală, Arte şi Ştiinţe ale Educaţiei. Coordonator: Protocol nr. 9446 din 30.10.2012

o       Protocol de colaborare cu Laboratorul SC MEDISTAR SRL pentru îmbunătăţirea activităţii didactice practice la disciplina Biochimie medicală a programului de studiu: ,,Asistenţă Medicală Generală” din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi”, Facultatea de Asistenţă Medicală, Arte şi Ştiinţe ale Educaţiei. Coordonator: Protocol nr. 9485 din 31.10.2012.

o         Colaborator în cadrul  Proiectului şi Campaniei Globale pentru Educaţie, ,,Este un drept! Fă-l să fie drept! Educaţie pentru fete şi femei!”, 2011, proiect finanţat de UE, www.sigur.info .

o         Protocolul de colaborare în domeniul ,, Prevenirii traficului şi consumului de droguri” încheiat între Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” (nr. înreg.  5941/25.06.2010), Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj (nr. înreg. 9596/17.06.2010) şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog-Gorj (nr. înreg. 591672/25.06.2010). 2010-prezent. Iniţiator şi responsabil.

o         Studexpo, expoziție de licență, promoția 2011, Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Gorj și  Universitatea ,,Constantin Brâncuşi”,  specializarea PAPD,  iulie 2011.

·          Campanii naționale de informare-educare-comunicare (IEC):

o         Campanie națíonală IEC (Informare-Educare-Comunicare) Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului și simpozion organizat de Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, Asociația Română de Oncologie ,,Sfânta Ana” și Direcția de Sănătate Publică Gorj pentru marcarea Zilei Mondiale de luptă împotriva Cancerului, 4 febr. 2012.

o         Campanie IEC, Ziua europeană împotriva obezității,”Împreună pentru creșterea unei generații fără greutate”, organizată de Direcția de Sănătate Publică Gorj în colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, 18-28 mai 2013.

o         Campanie IEC, Luna Națională de Prevenire a Cancerului – activități de informare a studenților din Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, organizată de Direcția de Sănătate Publică Gorj în colaborare cu Universitatea ,,Constantin Brâncuși”din Târgu-Jiu, ian.-febr. 2014.

o         Campanie IEC, Caravana Antidrog ,,Da vieții, Nu drogurilor”organizată de Alianța Internațională Antidrog, Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale: activități de informare a studenților, 17.03.2015.

·          Premii şi distincţii:

o         Diploma de onoare a Cenaclului ,,Octavian Goga”, Cluj-Napoca, 2004.

o         Diploma de excelenţă, Consiliul Local Stăneşti – Centrul pentru Conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Gorj, 2006.

o         Diploma de onoare, Ediţia a V – a, Casa de cultura a studenţilor, Cluj-Napoca, secţiunea poezie, cu ocazia ,,Aniversării a 50 de ani de activitate, Cluj-Napoca 7-12 mai 2007.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

10.02.2020                                                                                              Conf. univ. dr. Nica-Badea Delia